หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บางใหญ่
 
"อบต.บางใหญ่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต ปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมความทันสมัย เต็มใจให้บริการ ประสานงานชุมชน"
 
เป้าประสงค์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

ตำบลบางใหญ่เป็นตำบลที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขและได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ตำบลบางใหญ่เป็นตำบลที่อยู่อาศัยอย่างมีความสุข

ตำบลบางใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข

ตำบลบางใหญ่เป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

ตำบลบางใหญ่เป็นตำบลที่ปลอดภัยน่าอยู่อาศัย

ชาวตำบลบางใหญ่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเป็นสังคมอันหนึ่งอันเดียวกัน

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถรองรับประชาคมอาเซียนได้

ตำบลบางใหญ่เป็นตำบลที่คงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันดีงานและยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาตำบลบางใหญ่ เพื่อการอยู่อาศัย
ของประชาชนอย่างมีความสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรอง
รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,184,593 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10