หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คัมภีร์วินัย [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2   
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร.029-277-477
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
 
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
"อบต.บางใหญ่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต
ปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความทันสมัย
เต็มใจให้บริการ ประสานงานชุมชน"
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 188,381 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10