หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คัมภีร์วินัย [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการกลไกการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)  
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร.029-277-477
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
 
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
"อบต.บางใหญ่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต
ปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความทันสมัย
เต็มใจให้บริการ ประสานงานชุมชน"
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 137,988 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10