หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรการ กลไกการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางใหญ่ [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ต WI-FI Free [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง การกำหนส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)  
   
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร.029-277-477
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
 
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
"อบต.บางใหญ่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต
ปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความทันสมัย
เต็มใจให้บริการ ประสานงานชุมชน"
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 17,713 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10