หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย  21 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  20 ต.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563  20 ต.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  9 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  7 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น และการป้องกันเหตุกรณีเด็กติดในรถยนต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปี 2563   25 ก.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  27 ส.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563  16 ก.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  14 ก.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช  14 ก.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างขอบเขตโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร  13 ก.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2563  13 ก.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ  2 ก.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  1 ก.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  19 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการรับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19)  17 มิ.ย. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรน่า 2019  12 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  5 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  20 พ.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนร่วมทำการประเมินการจัดบริการสาธารณะ  18 พ.ค. 2563 8
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 17,972 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10