หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
<
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  27 ส.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563  16 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  14 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช  14 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างขอบเขตโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร  13 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2563  13 ก.ค. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตโครงการจัดชื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน  10 ก.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ  2 ก.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  1 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  19 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการรับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19)  17 มิ.ย. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรน่า 2019  12 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  5 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  20 พ.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนร่วมทำการประเมินการจัดบริการสาธารณะ  18 พ.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรือง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  31 มี.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  25 มี.ค. 2563 7