หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น เด็ก และเยาวชนรวมทั้งสิ้น จำนวน 701 คน โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 159 คน
2. กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 178 คน
3. กิจกรรมเพ่ิมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 168 คน
4. กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 135 คน
5. กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านศิลปะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
6. กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ และการแสดงบนเวที

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 09.27 น. โดย คุณ กนกวรรณ สลางสิงห์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/54

ลำดับภาพที่ 2/54

ลำดับภาพที่ 3/54

ลำดับภาพที่ 4/54

ลำดับภาพที่ 5/54

ลำดับภาพที่ 6/54

ลำดับภาพที่ 7/54

ลำดับภาพที่ 8/54

ลำดับภาพที่ 9/54

ลำดับภาพที่ 10/54

ลำดับภาพที่ 11/54

ลำดับภาพที่ 12/54

ลำดับภาพที่ 13/54

ลำดับภาพที่ 14/54

ลำดับภาพที่ 15/54

ลำดับภาพที่ 16/54

ลำดับภาพที่ 17/54

ลำดับภาพที่ 18/54

ลำดับภาพที่ 19/54

ลำดับภาพที่ 20/54

ลำดับภาพที่ 21/54

ลำดับภาพที่ 22/54

ลำดับภาพที่ 23/54

ลำดับภาพที่ 24/54

ลำดับภาพที่ 25/54

ลำดับภาพที่ 26/54

ลำดับภาพที่ 27/54

ลำดับภาพที่ 28/54

ลำดับภาพที่ 29/54

ลำดับภาพที่ 30/54

ลำดับภาพที่ 31/54

ลำดับภาพที่ 32/54

ลำดับภาพที่ 33/54

ลำดับภาพที่ 34/54

ลำดับภาพที่ 35/54

ลำดับภาพที่ 36/54

ลำดับภาพที่ 37/54

ลำดับภาพที่ 38/54

ลำดับภาพที่ 39/54

ลำดับภาพที่ 40/54

ลำดับภาพที่ 41/54

ลำดับภาพที่ 42/54

ลำดับภาพที่ 43/54

ลำดับภาพที่ 44/54

ลำดับภาพที่ 45/54

ลำดับภาพที่ 46/54

ลำดับภาพที่ 47/54

ลำดับภาพที่ 48/54

ลำดับภาพที่ 49/54

ลำดับภาพที่ 50/54

ลำดับภาพที่ 51/54

ลำดับภาพที่ 52/54

ลำดับภาพที่ 53/54

ลำดับภาพที่ 54/54
<<
>>
X