หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คลองพระอุดม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ข้างวัดโปรดเกษ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้่าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2565
อบต.คลองพระอุดม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนวลละออ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2565
อบต.คลองพระอุดม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนวลละออ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2565
อบต.คลองพระอุดม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ข้างวัดโปรดเกษ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้่าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 245.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 489-56-0088,459-56-0091 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างตกแต่งอาคารสถานที่ผูกผ้าบริเวณ อบต.ไทรน้อย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   ซื้ออุปกรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ ๙ เดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางรักน้อย เดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางรักน้อย เดือน พ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางรักน้อย เดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ ๙ เดือน พ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ ๙ เดือน พ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
อบต.บางใหญ่   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๓ - ๒๕๖๙ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓ - ๒๘๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2565
ทม.พิมลราช   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ค. 2565
ทม.พิมลราช   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น TN2380 หมายเลขครุภัณฑ์ 489-59-0116 ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมยานพาหนะเเละขนส่ง รถขยะ ทะเบียน 82-3105 นนทุบรี (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมยานพาหนะเเละขนส่ง รถตู้พยาบาล ทะเบียน นจ 1655 นนทบุรี (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น รถตู้พยาบาล ทะเบียน นจ 1655 นนทบุรี (กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง รถขยะ ทะเบียน 82-3105 นนทบุรี (กองน้ำมันเครื่อง)(กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 326
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 188,414 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10