หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ลำโพ   ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เสาวอลเลย์บอลชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ คู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   จ้างจ้างเหมาดำเนินการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (www.lumpo.go.th) พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ เชื่อมต่อระบบแสดงข้อมูลข่าวสารและระบบการใช้งานของผู้ดูแลระบบจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เสาประตูโกลฟุตซอลเหล็กกลม จำนวน ๑ คู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เสาตะกร้อชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ คู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อถ้วยรางวัลฟุตซอล และซื้อเสื้อ กางเกง พร้อมสกรีน สำหรับนักกีฬา อบต.ลำโพ ตามโครงการกีฬานักเรียนลำโพ (เกมส์) ฟุตซอลเด็กและเยาวชนลำโพคัพ ปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เก้าอี้กรรมการวอลเลย์บอล จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เก้าอี้กรรมการตะกร้อ จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2564
อบต.บางกร่าง   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-0977 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005 49 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.บางกร่าง   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6100 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005 53 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.บางกร่าง   ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-1766 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005 49 0003 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.ลำโพ   จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.บางกร่าง   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 83-0005 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005 56 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.บางกร่าง   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 83-0004 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005 56 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.ไทรใหญ่   จ้างเหมาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ตามโครงการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศเด็กปฐมวัยของ ศพด. อบต.ไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2564
อบต.ลำโพ   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางวี คสล. ถนนลำโพซอย ๔๕ หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 30 มี.ค. 2564
อบต.คลองพระอุดม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม สูง 2 ชั้น หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น 75% ขนาด 500 ML จำนวน 4,250 ขวด และหน้ากากอนามัยชนิดสามชั้น จำนวน 3,500 กล่อง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2564
อบต.บางรักน้อย   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ฯ 30 มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564
อบต.บางกร่าง   ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564
อบต.บางรักน้อย   จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ฯ 30 มี.ค. 64) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564
อบต.บางกร่าง   ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564
อบต.บางรักน้อย   จ้างทำอาการกลางวัน (โครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ฯ 30 มี.ค. 64) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 216
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 02-927-7477 โทรสาร : 02-927-7477 ต่อ 104
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 88,039 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-679-1116
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-927-7477

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10